Natural-Bob-Tail (NBT)

Vždy, když jsem listovala moderními atlasy psů, dvoustránku s černým bezocasým psem jsem vždy obrátila velmi rychle... Poslušna přísloví Odříkaného největší krajíc, toto plemeno mě po více, než patnácti letech učarovalo natolik, že jsem dalších 7 let věnovala "studiu" šiperčí historie (moje vášeň), rozličných rodokmenů, typů i zdravotních záležitostí. Jednomu podstatnému, vlastně plemennému znaku, jsem ale pozornost věnovala velmi málo a je to pár let, co jsem pronikla i do problematiky krátkého ocasu.

Sire: Beadale This Is My Time (NBT), Dam: Leyu Sammy
Boo-Boo Bear Alpha Nero, 3 days young

Zapátráme-li do historie, zjistíme, že šiperky byly mnohdy dokumentovány jako psíci s velmi krátkými nebo zcela bez ocasů. Koluje opravdu mnoho legend, proč jej neměly a proč jim byly ocásky zcela odstraňovány, a týká se to i způsobů kupírování.... o tom někdy příště :o)

Faktem zůstává, že u plemene šiperka (stejně jako u dalších 17 z celkem 24 bezocasých plemen) byla prokázána mutace C189G na exonu 1 v genu T. (Genomia)

Nejprve důležité pojmy

Gen - je úsek DNA, který kóduje určitý znak (délka ocasu) Alela - konkrétní forma genu; každý gen má dvě alely, jednu přijímá jedinec od otce, druhou od matky (značí se malými (t - recesivní) a velkými (T - dominantní) písmeny

Homozygot - má shodný pár alel jednoho genu (TT, tt)

Heterozygot - má obě alely různé (Tt)

Dědičnost - velmi zjednodušeně je přenos znaků/vlastností z rodičů na potomky

Autosomálně dominantní dědičnost - týká se genů umístěných na nepohlavních chromosomech (autosomech); sledujeme přenos znaku podmíněného dominantní alelou (T), tedy fenotypově se sledovaný znak projeví jak u heterozygotů (Tt), tak u dominantních homozygotů (TT)*. Například krátkoocasost :) *v případě sledovaného genu T se dominantně založení homozygoti TT zpravidla nenarodí, jsou letální již v embryonálním stádiu kvůli závažným rozštěpům páteře; pokud se takoví jedinci narodili, velmi záhy uhynuli.

Autosomálně recesivní dědičnost - se týká genů umístěných na nepohlavních chromosomech – (autosomech); sledujeme přenos znaku podmíněného recesivní alelou. Fenotypově se sledovaný znak projeví pouze u recesivních homozygotů (aa). Heterozygoti (Aa) jsou bez klinického projevu, nelze je fenotypově odlišit od dominantních homozygotů (AA). V případě složeného heterozygota, tedy heterozygota pro 2 různé mutace (obě alely jsou mutované, každá ovšem jinak), nám fenotypově vychází recesivní homozygot (aa). Například různé formy PRA


Dědičnost NBT je autosomálně dominantní. To znamená, že se projeví u každého heterozygotně založeného jedince (Tt). Z toho plyne, že každý NBT je přenašečem mutace. Tedy ne, jak se široká obec šiperčí nejen u nás domnívá, že bobtail je "vloha", kterou rodič s NBT (který je dle mylné představy nebo neznalosti homozygot, tedy vadný, nemocný, postižený) předává skrytě na své ocasaté potomky! Ne, ne! A zase NE!

Aby se mohl ve vrhu vyskytnout jedinec s přirozeně zkráceným ocasem, musí být jeden rodič genetický NBT! Slovo genetický je velmi důležité. Neboť mutace neznamená úplnou bezocasost, ale krátkoocasost, nebo chcete-li ztrátu obratle. Délka ocasu může být zkrácená třeba jen o čtvrtinu, na polovinu, na "bob" a nebo může ocas chybět úplně. Dosud není známo, co přesně ovlivňuje, který gen řídí samotnou délku ocasu v případě NBT. Z uvedeného plyne, že ačkoli jedinec může mít relativně dlouhý ocas, nemusí tomu být tak geneticky. A to je, podle mého názoru, důvod, proč se mohli objevit krátkoocasí pro "ocasatých" rodičích (pokud tedy věříme uvedené parentitě daného jedince) :o) A také z tohoto důvodu mohou někteří chovatelé v honbě za tituly nebo vlastním egem, v klidu dokupírovat ne zcela ideálně krátké ocásky, protože geneticky tak jako tak budou mít bobtaily. Nicméně kupírovaný pes JE kupírovaným, ať je geneticky NBT nebo ne! A pokud je v některé zemi zákaz vystavovat kupírované jedince, nemá tam takový co dělat! Nehledě na to, že je známo velmi mnoho případů, kdy do-/kupírování bylo provedeno tak barbarským způsobem, kdy došlo buď k obnažení kosti nebo srůstům uvnitř, přes nemožnost vyměšování až po hnisavé záněty páteře a to jen proto, aby bylo docíleno "morčecí prdelky", tedy úplné ztráty ocasu. Přizpůsobování vzhledu psů kupírováním pouze pro potěchu vlastního oka bez jakýchkoli dalších relevantních důvodů, ať už jde o ocasy nebo o uši, považuji za nehoráznou prasárnu.

Takže jak to je?

Předně je velmi jednoduché získat informaci o založení našeho jedince (genetické testy nabízí například Genomia i Laboklin). Výsledek vám určí, zda máte doma pravého dlouhoocáska (tt) a nebo přenašeče (Tt), tedy pejska/fenku s ne plnou délkou ocásku a pak už je to velmi jednoduché (a v teoretické rovině i velmi jasné):

  • geneticky dlouhý ocas (tt) + geneticky dlouhý ocas (tt) = vždy jen 100% dlouhoocasých potomků (tt)

  • geneticky dlouhý ocast (tt) + geneticky NBT (Tt) = 50% geneticky dlouhoocasých potomků a 50% genetických NBT (Tt)

  • geneticky NBT (Tt) + geneticky NBT (Tt) = 50% genetických NBT a 25% geneticky dlouhoocasých potomků a 25% homo