top of page

Luxace Pately (Patellar Luxation)

Co to je?

Patela, nebo-li čéška, je volná oválná kost uvnitř kolenního kloubu (kolene), umístěna do úponové šlachy čtyřhlavého stehenního svalu, která zajišťuje hladký pohyb této šlachy ve žlábku kosti stehenní při ohybu a natažení kolenního kloubu; její vnitřní povrch je krytý kloubní chrupavkou. Pokud dojde ke kontrakci čtyřhlavého svalu stehenního, síla se přes čéšku a čéškový vaz přenáší na kost holenní a dojde k natažení kolene. Čéška ve šlaše působí jako páka, přes kterou se síla přenáší efektivněji.


Luxace pak znamená změna polohy (vykloubení, vyskočení) mimo kladku femuru (stehenní kosti). Podle směru, kterým čéška vypadává, je pak rozlišována častější vnitřní (mediální) luxace pately a méně častá vnější (laterální) luxace pately. Dále podle příčiny vzniku je rozlišována luxace vrozená nebo traumatická.


Ve stupních I. a II. mediální luxace je kulhání patrné pouze tehdy, když je čéška v luxační poloze. Noha je nesena s ohnutým kolenním kloubem, ale při rychlé chůzi se může každý třetí nebo čtvrtý krok dotknout země. Jedinci postižení III. a IV. stupněm vykazují přikrčený, sudovitý postoj s chodidly otočenými dovnitř, kdy je většina váhy přenesena na přední nohy.


Laterální luxace u malých plemen je nejčastěji pozorována v pozdějším věku zvířete, od 5 do 8 let. Dědičnost není známa. Abnormality skeletu jsou u tohoto syndromu relativně malé, což, jak se zdá, představuje rozpad měkkých tkání v reakci na dosud nejasné poškození kostí. Většina laterálních luxací je tedy I. a II. stupně, přičemž kostní změny jsou podobné s těmi, které jsou popsány u mediální luxace. Jedinci postižení laterální luxací patel vykazují obvykle kravský postoj končetin. Náhlý nástup laterální luxace může způsobit neschopnost psa se postavit, často zaměňovanou s neurologickým problémem. Z uvedeného vyplývá, že větší funkční postižení je u laterální luxace.

Genetika a chov

Genetika hraje v přenosu a vzniku luxace pately významnou roli, i když přesný způsob dědičnosti zatím není znám. Odborníci doporučují nepřipouštět postižené jedince do chovu. V současné době je chovatelským klubem doporučeno sledovat (vyšetřovat) jedince na postižení luxace pately, bez dalších omezení v chovu. Někteří chovatelé se přiklánějí k vyšetření co nejdříve, jiní preferují vyšetření v pozdějším věku, či opakovaně.

Příčina

Pokud se nejedná o traumatickou příčinu, napři. způsobenou poraněním kolenního kloubu, je toto onemocnění jako vrozené řazeno do dědičných vývojových ortopedických vad.

Vrozená luxace může mít různé příčiny: vnitřní rotace spodní části stehenní kosti, vnitřní rotace holení kosti, příliš mělký žlábek stehenní kosti a abnormální uspořádání stehenní svaloviny a jejích úponů, mediální orientace (od dlouhé osy stehenní kosti) čtyřhlavého svalu, nestabilita kolenního kloubu. To vede k vypadávání čéšky na vnitřní stranu kolene a vzniku mediální luxace pately, nebo na stranu vnější u vzácné laterální luxace. Abnormální poloha čéšky způsobuje bolest, poškození chrupavky a vznik artrózy.

Příznaky

Jedinci postižení luxací pately vykazují kulhání (jednostranné nebo oboustranné) nebo nezatěžování končetiny. Zpočátku mohou být příznakem pouze ojedinělé poskoky při procházce, pacient typicky končetinu chvíli normálně používá bez kulhání (čéška normálně jezdí ve žlábku) a občas ji nadlehčí a nese (v této chvíli je čéška mimo žlábek). Epizody nadlehčování se s vývojem nemoci objevují častěji a v pokročilém stadiu pacient výrazně kulhá, případně je pohyb velmi nesnadný. Z dalších příznaků lze pozorovat např. otok kolene, ztluštění kloubního pouzdra, bolest při manipulaci s kolenem, „loupání“ v koleni při pokrčení a natažení nohy (často lze cítit jako kliknutí při mytí nohou po venčení), obtížné vyskakování do výšky. Onemocnění má tendenci se vyvíjet od mírného stadia s ojedinělým kulháním k závažnějším stupňům s těžkými deformitami.


Je třeba si ale uvědomit, že pokaždé, když patela vypadne ze žlábku stehenní kosti, dochází k poškození kloubní chrupavky. V kloubu se vyvíjí artróza a vzniká bolestivost. Chrupavka může být také kompletně obroušena, dojde k expozici kosti a zvýraznění bolestivosti. Když je patela mimo žlábek, kloub je nestabilní a roste riziko poškození předního zkříženého vazu.

Diagnostika

Vyšetření je prováděno bez sedace a zjišťuje se míra luxace pately oběma směry. Protokol o výsledku smí vydat pouze certifikovaný veterinární lékař, uvedený v seznamu veterinářů Komory veterinárních lékařů České republiky.

K uvolnění čéšky ve většině případů dochází postupně a podle stupně uvolnění a možnosti návratu čéšky na původní místo rozeznáváme celkem 4 stupně postižení:

Stupeň I:v tomto případě může být patela vytlačena ze žlábku silou, ale po uvolnění tlaku skáče ihned do normální pozice zpět. Toto stadium nezpůsobuje žádné klinické příznaky.

Stupeň II: je to nejobvyklejší stupeň postižení. Patela je po většinu času ve žlábku, ale občas spontánně vyskakuje. To nastává obvykle při zátěži a je to doprovázeno výše uvedenými klinickými příznaky.

Stupeň III: v tomto případě je patela trvale mimo žlábek a lze ji tam vrátit pouze působením zevního tlaku. Po uvolnění tlaku zase spontánně vyskočí. Při ohybu a natažení kolene je patela trvale mimo žlábek.

Stupeň IV: toto je nejzávažnější, naštěstí vzácný stupeň. Patela je permanentně mimo žlábek a ani tlakem ji tam nelze vrátit. Tento stav doprovází výrazné deformace kosti stehenní a holení a náprava je velmi složitá, s nejistým výsledkem.

Operace se obecně doporučuje při klinických problémech, které začínají občasným zvedáním postižené končetiny a končí nemožností natáhnout končetinu v kolenním kloubu. Další indikací k zákroku je postižení III. a IV. stupně. Při oboustranném postižení IV. stupně, které se zanedbá může nastat i situace, kdy pes nemůže normálně chodit a skáče pouze jako zajíc.

Terapie

Konzervativní - bez chirurgického zákroku a pouze u jedinců, kteří jsou postiženi luxací pately I. stupně. Léčba zahrnuje podávání přípravků obsahujících chondroprotektivní látky, chondroprotektiv, která omezují vznik osteoartrózy – přípravky s obsahem glukosaminu, chontroitinu, kolagenu a MSM a léky ze skupiny nesteroidních antiflogistik (tlumí bolest).


Chirurgická - cílem je vrátit čéšku do její normální pozice a zabránit jejímu opětovnému vypadávání. Provádí se u jedinců postižených luxací pately II., III. a IV. stupně. Operace obnáší prohloubení kladky/jamky stehenní kosti (trochleoplastika), zpevnění (imbrikace) kloubního pouzdra, transpozici (přemístěním) tuberositas tibie, imbrikace fascia lata a sešití kůže.
Zdroje: Internet, VetKom, VetVill, veterina Písek, OFA, dovepress180 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page